خوجالي

خوجالي سوي قيريمي

ارمنستان برای عملیاتهای نظامی از سوریه و لبنان مزدور جذب می کند

+0 به يه ن

ارمنستان برای عملیاتهای نظامی از سوریه و لبنان مزدور جذب می کند

اؤیرنجی سسی: ذاکیر حسن او وزیر دفاع آزربایجان: ارتش آزربایجان برای نابودی دشمن آماده است.

به گزارش اؤیرنجی سسی به نقل از وب سایت وزارت دفاع جمهوری آزربایجان، وزیر دفاع ژنرال ذاکیر حسن او، در گزارش به هئیت عالی نظامی درباره وضعیت نیروهای آزربایجان در یک مقیاس بزرگ، ابراز کرد که نیروهای نیروهای نظامی آماده در مدت زمان بسیار کم اراضی اشغالی را آزاد کنند.
وزیر دفاع با بیان این که ارتش جمهوری آزربایجان امروز به قوتیرین نیروهای نظامی منطقه تبدیل گشته است، گفت “ارتش ما امروز به تکنولوژی روز مجهز گشته و قدرت اسلحه های آزربایجان بسیار قدرتمند و دقیق می باشند و این قابلیت ارتش هر روز فزونتر می گردد.
وی همچنین در این جلسه از آخرین وضعیت نیروهای نظامی ارمنستان گزارشی داد.
وزیر دفاع گفت استراتژی دشمن نفوذ مخفیانه و ضربه زدم به ماست که امروز این توانایی را ازدست داده و در حال مخفی کردن تلفات سنگین خود در جبهه های جنگ است ولی ما به طور دقیق از وضعیت نیروهای دشمن مطلع ایم . ارتش ارمنستان امروز در بدترین وضعیت خود دارد و با کمبود سرباز و نیروها مواجه است به همین منظور اقدام به جذب مذور از کشورهای لبنان و سوریه می نماید.
وی ادامه داد ارتش آزربایجان مقابل ملت ارمنستان نیست بلکه مقابل سیاستمداران جنایتکار این کشور است که دستشان به خون انسانهای بی گناه لوده می باشد .
وزیر دفاع گفت راحل مناقشه قره باغ به دور از نیروی نظامی، ترک بی قید و شرط اراضی توسط ارمنستان می باشد