خوجالي

خوجالي سوي قيريمي

مسجد تاريخي آغدام" توسط ارامنه تبديل به طويله و خوك داني شد

+0 به يه ن
مسجد تاريخي "آغدام" در قره باغ اشغالي توسط ارامنه كه از جاذبه هاي تاريخي-فرهنگي مهم منطقه نيز به شمار مي رود، تبديل به طويله خوك ها و گاوها شده است.مسجد تاريخي "آغدام" كه در فاصله سال هاي 1868- 1870 ميلادي توسط معمار شهير وقت، كربلايي صفي قره باغي ساخته شده، پس از اشغال اين شهر توسط ارامنه جنايتكار تبديل به خوكداني و گاوداني شده است.


ارامنه جنايتكار كه با حمايت هاي آشكار و پنهان روسيه و برخي شركاي خود موفق به تسخير اين شهر در 23 جولاي 1993 شدند، پس از قتل و عام وحشيانه شهر اقدام به تخريب سقف، برخي از ديوارها، درها و پنجره هاي اين مسجد تاريخي نموده و سپس آن را به محل نگهداري حيوانات اهلي تبديل كردند.